• slider image 478
 • slider image 424
 • slider image 427
 • slider image 428
 • slider image 429
 • slider image 435
 • slider image 483
 • slider image 484
 • slider image 485
 • slider image 486
 • slider image 487
 • slider image 488
:::

一般公告 人事主任 - 人事室 | 2018-08-30 | 人氣:939

銓敘部民國107年8月28日部法二字第10746362831號函

 •  
  1) 1070828-10746362831公務人員上下班途中發生交通事故,應車輛行車事故鑑定或覆議(委員)會列席說明,得給公假,並配合公務人員退休資遣撫卹法,補充說明銓敘部相關令釋.pdf