• slider image 424
  • slider image 427
  • slider image 428
  • slider image 429
  • slider image 425
  • slider image 432
  • slider image 435
  • slider image 437
:::

一般公告 人事主任 - 人事室 | 2018-10-31 | 人氣:622
  •  
    1) 1071026-1070192828A公立學校教職員退休資遣撫卹條例自107年7月1日施行後,原依學校教職員退休條例,得申請補繳退撫基金費用之時效計算.pdf